New Security instrumentpanel från Google

New Security instrumentpanel från Google

Användarna av Google Apps är nu välkommen att använda en ny säkerhetsinstrumentpanel lanserades av företaget. Instrumentpanelen kommer att visa användarna senaste aktiviteten från sitt konto på varje enhet de använder. Detta kommer att hjälpa användarna vidta en åtgärd om de ser något misstänkt.

Enligt chefen för säkerhet i Google for Work, de ny instrumentpanel för enheter & Aktivitet kommer att erbjuda en tillbakablick på aktiviteten på enheten under en period av 4 veckor eller 28 dagar. Instrumentpanelen kommer att ge fullständig information om alla enheter som har varit aktiva på kontot för den perioden och alla enheter som är inloggad. I fall en misstänkt aktivitet är fläckig, då instrumentbrädan ger användaren möjlighet att vidta omedelbara åtgärder genom att säkra kontot och ändra lösenord.

Den nya Google app kommer ytterligare att vara till stor hjälp för IT-specialister som de kommer att kunna se aktivitetsenhet, ange säkerhetsinställningar på bästa möjliga sätt och även ta bort enheter i fall de loggar in från platser som är ovanliga för användaren.

Den nya säkerhetsinstrumentpanelen kommer att visa alla enheter som är inloggade i Google och kommer att kunna identifiera den aktuella enheten, liksom den sista inloggnings. Genom att klicka på någon av enheterna, användaren kommer att kunna se listan över platser varifrån enheten användes bland annat datum och tid. Om någon av de data som presenteras inte överensstämmer med den vanliga verksamheten, då användaren kommer att kunna använda tryck på knappen Ta bort och därmed hantera kontoåtkomst.

En annan säkerhetsalternativ kommer att erbjudas av guiden säkerhet för konton Google för Work. Arbetet med guiden är att tydliggöra säkerhetsfunktioner och för att möjliggöra för användaren att konfigurera och aktivera dem. Användarna kommer att vara gratis att uppdatera sina kontaktuppgifter, justera behörigheterna i samband med kontot, samt att återvinna de konton. Guiden Verktyget prioriterar administratörs inställningar för säkerhetsfunktioner som slutanvändarna har rätt att slå på. Det främsta syftet med den nya Google-appen är att göra användarna medvetna om säkerhetsinställningar som tillämpas och till aktiviteten hos sina enheter. Detta kommer att hjälpa företagen att hålla sin information säker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.